Európska komisia - verejná konzultácia o kvalite ovzdušia

Na základe oznámenia Európskej komisie (EK) o začatí verejnej internetovej konzultácie o najlepšom spôsobe zlepšenia kvality ovzdušia v Európe zaslala Strana zelených, prostredníctvom OZ Ružomberok, informácie o stave ovzdušia v meste Ružomberok a návrhy na riešenie situácie v meste s najviac znečisteným ovzduším na Slovensku, odkaz na stiahnutie "Pripomienkovanie stavu ovzdušia a návrhy riešení Ružomberok"..

Verejná internetová konzultácia bola zložená z dvoch častí – krátkeho dotazníka pre širokú verejnosť a širšieho súboru otázok pre odborníkov a profesionálov zo štátnej správy, z regionálnych a miestnych orgánov, z výskumu, podnikateľského sektora, zdravotníctva, životného prostredia a z iných skupín so skúsenosťami s implementáciou právnych predpisov EÚ o kvalite ovzdušia, pričom druhú časť širšieho súboru pre úradníkov štátnej správy považujeme za neefektívnu, z odborného hľadiska neobjektívnu, čoho dôkazom je dlhoročný problém stavu meraní, (ne)prijatých opatrení a súčasného zlého stavu ovzdušia v postihnutých lokalitách Slovenska. Výsledky konzultácie sa majú stať základom pre komplexnú revíziu politických stratégií v oblasti kvality ovzdušia v Európe.

 

 

 
  Slovak Community Sydney
 
     
  Európska komisia - verejná konzultácia o kvalite ovzdušia  
     
  Volebný program     
     
  Zapojte sa aj vy do mapovania nelegálnych skládok  
     
  Minister M. Lajčák otvoril...  
     
  L. Schmida: Fotografia má silu...  
     
  Voda  
     
  Petícia za zákaz privatizácie vody...  
     
  Petícia za MIER  
     
     
  LuboSchmida -klip do EP  
     
  Žilinský kraj  
     
  Voľby do Európskeho parlamentu 2014